Podmínky ochrany osobních údajů

 

I. Základní ustanovení

1. Správcem vašich osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (: „GDPR”) je

  • Jan Nečas - CONTENT
  • IČO: 41238001, A 1966 - Krajský soud v Hradci Králové
  • DIČ: CZ6912155382
  • se sídlem: Sladkovského 483, Pardubice, 530 02       
  • email: info@cyklocontent.cz
  • telefon: 466 615 277

(dále jen: „správce“).

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a, nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.Jedná se o tyto údaje:

- identifikační a kontaktní údaje: jméno, příjmení, adresa bydliště, ev. doručovací adresa, telefonní číslo, e-mail,

- údaje o Vašem chování a pohybu na webu www.cyklocontent.cz, kterými jsou zejména informace o výrobcích, které si zobrazujete, a odkazech, na které klikáte, a údaje o zařízení, ze kterého si tento web prohlížíte, jako jsou IP adresa a z ní odvozená poloha, technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a údaje získané ze souborů cookies

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem– při zpracování vašich identifikačních a
kontaktních údajů za účelem vyřízení Vaší objednávky a výkonu práv a povinností
vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem. Při objednávce jsou
vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky a bez nichž
není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
• oprávněný zájem správce - při zpracování vašich kontaktních údajů, které jste správci
poskytl v rámci kupní smlouvy (nákupu zboží), a to za účelem marketingových aktivit,
zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů (tzv. přímý marketing),
• oprávněný zájem správce při zpracování vašich údajů o chování a pohybu na webu – za
účelem vytváření statistik návštěvnosti webu, přizpůsobených nabídek a cílených reklam,
které se Vám zobrazí,
• Váš souhlas se zpracováním kontaktních údajů – při jejich zpracování pro účely
marketingu, zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů, v případě, že dosud
nejste zákazníkem správce. Tento souhlas můžete odvolat způsobem uvedeným dále
v čl. VI. nebo kliknutím na hypertextový odkaz, který naleznete na konci každého e-mailu
s novinkami, který od správce obdržíte.

 

 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

· po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).

· po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 

  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
  • zajišťující marketingové služby.

 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. 

 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

· právo na přístup ke svým osobním údajům, tedy právo vědět, jaké osobní údaje a jakým způsobem o vás správce zpracovává,

· právo na opravu osobních údajů, zjistíte-li, že správce zpracovává Vaše nesprávné údaje.

· právo na výmaz osobních údajů, případně na omezení jejich zpracování, pokud Vaše osobní údaje správce již nepotřebuje (např. uplynula doba uchovávání údajů) nebo pokud jste odvolal souhlas s jejich zpracováním,

· právo vznést námitku proti zpracování Vašich kontaktních údajů na základě našeho oprávněného zájmu za účelem přímého marketingu,

· právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které správce zpracovává na základě Vašeho souhlasu, a to písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek

 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, zejména opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě

2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s Informacemi o zpracování osobních údajů. 

2. Dojde-li ke změně ve zpracování osobních údajů, je správce oprávněn tyto informace změnit. Novou verzi zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 09.11.2020.

×

Splátková kalkulačka ESSOX

×