Podmínky ochrany osobních údajů

 

I. Základní ustanovení

1. Správcem vašich osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (: „GDPR”) je

  • Jan Nečas - CONTENT
  • IČO: 41238001, A 1966 - Krajský soud v Hradci Králové
  • DIČ: CZ6912155382
  • se sídlem: Sladkovského 483, Pardubice, 530 02       
  • email: info@cyklocontent.cz
  • telefon: 466 615 277

(dále jen: „správce“).

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a, nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.Jedná se o tyto údaje:

- identifikační a kontaktní údaje: jméno, příjmení, adresa bydliště, ev. doručovací adresa, telefonní číslo, e-mail,

- údaje o Vašem chování a pohybu na webu www.cyklocontent.cz, kterými jsou zejména informace o výrobcích, které si zobrazujete, a odkazech, na které klikáte, a údaje o zařízení, ze kterého si tento web prohlížíte, jako jsou IP adresa a z ní odvozená poloha, technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a údaje získané ze souborů cookies

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem– při zpracování vašich identifikačních a
kontaktních údajů za účelem vyřízení Vaší objednávky a výkonu práv a povinností
vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem. Při objednávce jsou
vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky a bez nichž
není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
• oprávněný zájem správce - při zpracování vašich kontaktních údajů, které jste správci
poskytl v rámci kupní smlouvy (nákupu zboží), a to za účelem marketingových aktivit,
zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů (tzv. přímý marketing),
• oprávněný zájem správce při zpracování vašich údajů o chování a pohybu na webu – za
účelem vytváření statistik návštěvnosti webu, přizpůsobených nabídek a cílených reklam,
které se Vám zobrazí,
• Váš souhlas se zpracováním kontaktních údajů – při jejich zpracování pro účely
marketingu, zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů, v případě, že dosud
nejste zákazníkem správce. Tento souhlas můžete odvolat způsobem uvedeným dále
v čl. VI. nebo kliknutím na hypertextový odkaz, který naleznete na konci každého e-mailu
s novinkami, který od správce obdržíte.

 

 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

· po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).

· po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 

  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
  • zajišťující marketingové služby.

 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. 

 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

· právo na přístup ke svým osobním údajům, tedy právo vědět, jaké osobní údaje a jakým způsobem o vás správce zpracovává,

· právo na opravu osobních údajů, zjistíte-li, že správce zpracovává Vaše nesprávné údaje.

· právo na výmaz osobních údajů, případně na omezení jejich zpracování, pokud Vaše osobní údaje správce již nepotřebuje (např. uplynula doba uchovávání údajů) nebo pokud jste odvolal souhlas s jejich zpracováním,

· právo vznést námitku proti zpracování Vašich kontaktních údajů na základě našeho oprávněného zájmu za účelem přímého marketingu,

· právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které správce zpracovává na základě Vašeho souhlasu, a to písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek

 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, zejména opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě

2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s Informacemi o zpracování osobních údajů. 

2. Dojde-li ke změně ve zpracování osobních údajů, je správce oprávněn tyto informace změnit. Novou verzi zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 09.11.2020.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení